XOVERODAYİSÊ KOBANÊ DEWAM KENO


Bu makale 2014-11-30 15:12:23 eklenmiş ve 3085 kez görüntülenmiştir.

Ser estena  DAİŞ’î ra dime, Kobanê’de xoverodayîsê YPG be YPJ’ye dewam keno.  Rinda rind bîyo eskera ke, DAİŞ, proje u berê  îttîfaqê Emperyalîstu be dewletunê koledaruno. Wazenê ke destê DAİŞ’î ra Verbaroza Wertîye’de polîtîqawunê xo bîyare ra hurêndî, hukmê xo qeyîm kerê, na welatu rind bîcerê  bindestê xo. Herbê Cîhanî juyîne ra dime şîndorî hênî nayî ro ke na welatu de herbî qe kem mebê. Hên kerd ke sarê na hardu boyna jumînî de sare bioncê, jumînî qir kerê, haştîye, tê dustîye nas mekerê.  Raştîya de  bîne esta ke, hukumdarên vere coyî na welatu de bîyo têra, a roze be na roze hukmê xo kî en jede namê îtîqatu ra ramito. Saltanet, îtîqatî guretê ra xo dest, namê îtîqatu ra qeretê menfaatê  xo kerdo, xeyle gonî vêrdîya de, dismenayên bîya têra, hata na roze ama. Yane na welatu de fizilên têra fîştene kî zor nîyo.

Emperyalîstu be dewletunê na dormî ra wazenê ke talanê na hardu ra bara xo bijednê. Naye ra çixa ke  ge ge jumînî de sare oncenê, waxto ke miletê na hardu vake xoserîye, tê dustîye desinde benê ju, ver ba ci vejînê. Na raştîye mesela Rojava’de, îlam ke ser estena Kobanê’de reyna bîya  eskera.

Mesela Kobanê’de Sare Ontena Tirkîya u Koalîsyonî

Mesela Rojava u Surîya’de polîtîqawunê Koalîsyon be Tirkîya her hete ra jumînî nê cenê. Raştîye esta ke kes nê wazeno ke Kirmancî xoser bê, wayîrê welat u haq huquqê xo bê. Raştîya de bîne esta ke, Kirmancî, ebe xoverodayîs u cirm ontene ra xeyle raye gureta. İmkan nê mendo ke je virenî bê haq u huquq bindestîye de weşîya xo biramê. Çor parçe Kurdîstan’î de xoverodayîşî estê, Kirmancî pay ra yê, çixa ke cirm bioncê çoku ro nê nanê. Naye ra gore kî seni qeweta ke Verbaroza Wertîye’de polîtîqa ramena, mecbur manena Kirmancu de kî bena alaqadar. Çixa ke nîyet u hesabê her keşî cîya cîya wo, Kirmancî kî polîtîqa xo ramenê, qeretê xoserîye kenê. Kes sik mekero, emperyalîstu be koledaru kî rind nas kenê.

Tirkîya çixa ke qalê haştîye bikero, raştîye de Kirmancu’de têdustên nê wazena. Wazena ke je virenî Kirmancî binê bandira xo u dewletunê bînu de bimanê. Nê wazena ke sarê ma jumînî de yar bê, hast bê, tê dust bê. Kamjî parçe de beno bibo, xora ke Kirmancî ser ba xoserîye game este, kena ke ver bicero. Naye ra gonîwerunê El Nusra, dime ra yê DAİŞ’î verdayî ra serê Rojava’yî.

Koalîsyon wazeno ke ser estena DAİŞ’î ra Kirmancî rinda rind tenge kuyê, bêrê vatena yînu. Tirkîya wazena ke Kirmancî qeretê xoserîye mekerê, kantonê ke îlan kerdê ci ra bitexelîyê, je vatena Tirkîya şerê dustê Esad’î de tifong bierzê, her çor parçe de kî zorbazu efendî bizonê, xismetkarê yînu bê.

Xoverodayîsê Kobanê Bî Omedîya Nêçaru

Sarê Verbaroza Wertîye miz u duman de mendê, destê zorbazu be emperyalîstu ra verde pê, na dîna de ci re adirê cenemî ardo. Talanê emperyalîstu ra, qewxa îtîqatu mezhebu ra taqat ra kewtê. Rawa ke emperyalîstu be zorbazunê na welatu arda ra ver, dismenayena, jumîn qir kerdena. Oncîya herbê Surîya’de, Îraq’î de çond dest yî welatu fînê hure belî nîyo. Sarê na welatu rawa xo tever nê kenê, jumînî koçenê. Na pêrodayîsu ra en zeraro giran hermêt be domonu ra oncenê.

Rijayena Sovyetu ra dime Qapîtalîst u Emperyalîstu ra ser kewtena xo îlan kerdbî. Vatenê endî qalê “Weşîya Qomûnale” nê beno! Çor hetê dîna de Şoreşger u demoqratî amey qir kerdene, eştî zîndanu.

Gonîwerê DAİŞ  ke şîyene kotî milet ver voz dêne, çi ke domon nê vatene, hermete nê vatene, mosim nê vatene milet sare kerdene, qir kerdene. Naye ra tersunê na gonîweru ver her kes hete ser remene ke canê xo bixelesnê.

Şoreşgerê Kirmancî Şoreşa Rojava ne ro! Xort u hermêtê Kirmancî ref be ref YPG u YPJ’de cayê xo guret, verbaroza Wertîye’de zulumat bî vila, roşt sana rawa îsonetênî.

Efendîyunê xo çixa ke poşt da ci, gonîwerê DAİŞ’î çekdarunê HPG, YJA STAR, YPG u YPJ ver de pisqîyayî. Şoreşgeru, canê xo kerd canê nêçaru ver, dersa îsonetênî de homete. Her kes dî ke îson haqverê na zalimu de vejîno, ebe na tore plan u fêndê zorbazu tol vejîya.

Vatene “Weşîya Qomûnale” bîya sanike, her kes nîya da ke Rojava’de nîye ro! Ne sanika, ne hewno! Dîyax ame zerê şoreşgerunê homete, her kes na şoreşe şoreşa xo zona.

DAİŞ ke Est ra Kobanê Ser

Kerdena nînu ra bî eskera ke DAİŞ garanê vergê feke gonînuno. Namê dîn ra dêne pêro hama kamo ke bîatê na gonîweru nê keno kamjî milet ra, kamjî îtîqat u mezheb ra beno bibo amene qetil kerdene. Ciwamerdî kistene, hermêtî kerdene carî, domonî kerdene kole pazaru de rotene. Yane hete îsonetênî ra çi ke esto destê nînu ra amene qetil kerdene. Homete noletîye arde ra ci hama ju Şoreşgerunê Kirmancî ver ba ci vejîyayî, dustê nînu de tifong est.

Gonîwerî, vatena efendîyunê xo ra ver kerd ra Kobanê. Hên zonayî ke di-hîre rozu de Kobanê kenê binê lingunê xo ra. Ebe tank u topu, çekê giranu ra çixa ke est ra ser, ciwanik u ciwamerdê YPJ u YPG raye gonîweru nê de, canê xo kerd canê jumînî vera, verê çimunê homete de destanî viraştî. Kirmancî hem çor parçe Kurdîstan’î de, hem kotî ke weşîya xo ramenê o ca de uştî ra payî, cirm ont hama çokî ro nê nayî, Kobanê re wayîr vejîyayî. Xort u çeneyê Kirmancî têl u dêsunê şîndorî kerd binê lingu ra, şî meterisunê Kobanê’de cayê xo gurêt.

Sukunê Tirkîya’de hem Kirmancî, hem Şoreşger u Demoqratî uştî ra pay. Her îtîqat ra, her milet ra des hazaru ra kes xizê şîndorê Kobanê bî, newete gurete ke gonîwerê bîn meşere Kobanê ser meerzê. Sarunê Anadolîye ra Şoreşgerî şî, yî kî Meterisunê Kobanê’de, lewe Havalunê xo yê Kirmancu’de tifong est, ci ra taye xo bî şehîd, hermunê des hazaru de fîşt ra raye.

Çor hetê dîna ra, her milet ra îsonî, xoverodayîsê Kobanê’de xoverodayîsê îsonetênî dî, uşt ra payî, nimayîşî viraştî, koalîsyon ra wast ke çeku birusnê Kobanê, korîdor ra kerê ke îlaz u nu şero sarê Kobanê dest reso.

Xoverodayîsê Saro de Nêçar Esq Kerd Tê ra

Kirmancî, ser ba xoserîye hem tarix de, hem kî na çewres serrune peyenu de xeyle cirm ont, neçe tenge dîye. Vîjerî ra nat nêşkîyayî ke jubîyayîsê xo ronê, ameyî qetil kerdene, hata na rozu binê destu de mend. Xoverodayîsê xo wo peyenî de, Şoreşgerunê Kirmancu çor parçe Kurdîstan’î de İqrar da jumînî, îdeolojîyê xo kî “İzanê Maye” ra munit. Gama peyene de name, “Xoserîya Demoqratîk” na pi ra. Na nîzama makeke de alaqa îsonî hem jumînî de, hem kî xozaye de “Rizayen” ser nîna ro. Kamjî milet u îtîqat ra beno bibo, her kes jumînî de hast u tê dusto, wayîrê berê emegê xo wo.

Ebe na îzanî şoreşa Rojava nîye ro. Wertê qomî de haştîye, tê dustîye bîye tê ra. Verbaroza Wertîye’de endî roza de newîye dest kerd ci. Dismenênîya ke fênd u fizilenîya zorbazu ra kêrdê tê ra, na welatu gonî gonaşer de verda, ver cerîno.

Xoverodayîsê Kobanê’de omedîya îsonêtênî bîye tê ra! Zerê îsonê na welatu de esq bî tê ra! Tersê zorbazu be emperyalîstuno. Sarê ke, emegdarê ke, şoreşger u demoqratê ke nêqîye ra, talan ra, zorbajîye ra bêzarê bizonê ke roza xo wa!

Neçe ciwanik u ciwamêrdî canê xo feda kerd ke tarîya zulumatî axme bo, weşîya de newîye tê ra bo. Cirmo ke amo ontene, emego ke amo dayene gereke bê wayîr memano.

Temsîlê şehîdunê Kobanê’de kulî şehîdunê xo ver de yeme sizde.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -
Anket
Dersim Haber  Merkezi
© Copyright 2013 DM ISLEM. Tüm hakları saklıdır. Bu site DM ISLEM haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.